OVER DE BEHEERDER

Hier vindt u belangrijke informatie van SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. zoals de vergunning, jaarverslagen en halfjaarberichten, persberichten, wijzigingen en advertenties. Van alle formele documenten kan gratis een exemplaar worden opgevraagd.

Missie

SNS Beleggingsfondsen Beheer wil met een hoge kwaliteit in beheer een bijdrage leveren aan de wensen en behoeftes van haar klanten.
Onze kernwaarden zijn proactiviteit, betrouwbaarheid en deskundigheid. Met ons fondsenpalet geven wij op een maatschappelijk bewuste en transparante wijze vorm aan hedendaagse beleggingsoplossingen.

Strategie en historie

SNS Beleggingsfondsen Beheer zorgt voor de optimale juridische en fiscale structuur van de SNS Beleggingsfondsen én zorgt ervoor dat de gelden op een professionele manier worden beheerd.
Transparantie, toewijding en ambitie zijn sleutelwoorden bij onze strategie die zich richt op fundamentele en kwantitatieve analyse.
De eerste SNS Beleggingsfondsen zijn opgericht in oktober 1995.

SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V.
Croeselaan 1
3521 BJ Utrecht
Postbus 8444
3503 RK Utrecht
KvK 16071618

Directie SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V.:
B. Blocq, voorzitter
B.W.J. Lind, directielid

EC-besluit SNS REAAL: scheiding bank en verzekeraar

Op 18 december 2013, heeft de Europese Commissie (EC) de hoofdlijnen uiteengezet van het definitieve besluit over de nationalisatiemaatregelen ten behoeve van SNS REAAL. Het herstructureringsplan voor deze maatregelen werd in nauwe samenwerking tussen de Nederlandse Staat en SNS REAAL opgesteld. Het plan was op 19 augustus 2013 officieel door de Nederlandse Staat ingediend. Op basis van het herstructureringsplan heeft de EC besloten de steunmaatregelen en de voorgestelde herstructurering van SNS REAAL verenigbaar te verklaren met de interne markt.

In het persbericht van SNS REAAL leest u wat het plan precies inhoudt.

Contact

U kunt een vraag stellen over
SNS Beleggingsfondsen Beheer
contactformulier >

Zie ook